Sólyompróbák 2019! 1. Forduló Horgos (04. 20.)

Sólyompróbák 2019! 1. Forduló Horgos (04. 20.)

SZABÁLYZAT!

Kategóriák és korosztályok nemek szerinti bontásban:


 • Mini 0-9 év.
 • Gyermek 10-14 év.
 • Ifjúsági 15-17 év.
 • Felnőtt 18-50 év
 • Tiszteletreméltó 50 év felett.
 • Pusztai polc nélküli íjak. (PBHB, LB, Yumi) - Madártollas favessző!
 • Polcos íjak. (TRRB, TRLB, DRLB) - Csak szőr kifutóval, polcról lőve! - Madártollas favessző!
 • Barebow ijak.

Külön vendégkategóriák: 

 • Polcos ijaknál (TRRB, TRLB, DRLB-IB) karbon vessző, vagy kifutó esetén nyitunk vendégkategóriákat a következő korosztályokban és bontásban. 0-14 évig Gyermek, 15-17 évig ifi fiú, leány. 18 év felett pedig felnőtt férfi és felnőtt nő kategóriát, legalább 3 induló fő esetén!

 

Pusztai polc nélküli íjak a MISZ történelmi szabályzatával összhangban minden polc nélküli, szimmetrikus markolattal ellátott íj, melynek kifutási pontja legalább 1,5cm szélességgel rendelkezik. Az íjon semmilyen célzást segítő jelölés, vesszőtámasz nem engedélyezett. 

Vadászreflex kategóriában a MISZ történelmi szabályzatával egyetemben csak kizárólag szőrkifutó engedélyezett! Semmilyen lövést segítő eszköz, súlyozás nem használható, valamint minden ösztönlövő kategóriában a BB kivételével az ujjaknak érintenie kell a nockot! A fém középrészes íjakat és a kifutóval rendelkező íjakat automatikusan BB kategóriába soroljuk, függetlenül annak felszereltségétől!

Barebow kategória – string walking engedélyezett a face walking technika nem, csak olyan súlyzás engedélyezett, ami átmegy egy 12cm átmérújű lyukon! Oldalstabilizátor és irányzék nem engedélyezett!

A 4 megállóból legalább 3 versenyen részt kell venni ahhoz, hogy a versenyző teljesítse a sorozatot, ugyanis a 3 legjobb pontszámának összegével indul a Sólyompróba bajnoka címért!

Amennyiben mind a négy versenyen részt vesz az íjász, úgy van lehetősége a javításra!

A versenysorozatot a versenyző köteles a legelső versenyen regisztrált kategóriában és életkorban végigvinni! A kategóriaátlépés nem megengedett! Ezt igazoló okirattal kell tudni bizonyítani! A 2019-es év 01. 01-én betöltött életkor számít mérvadónak!

Nyílvesszők:

A Polc nélküli kategóriában, és a vadászreflex íjaknál csak kizárólag madártollas favessző használható, műanyag nockal. A vesszők méretükben és külalakjukban is meg kell, hogy egyezzenek. Legalább 6 egyforma vessző ajánlott! 

A beíró lapokat, annak követelményei szerint, teljesen kitöltve köteles leadni a versenyző és a csapatkapitány, melyet köteles göngyölve vezetni! Ezért a csapatvezető vonható felelősségre! 

Viselet:

A hagyományos, illetve a történelmi viseletajánláshoz ragaszkodni nem kötelező, ám ha megtehetjük öltözzünk íjunkhoz s az eseményhez megfelelően, ezzel is tisztelegve őseink előtt, emelve a versenysorozat látványvilágát.

 

A csapat feladatköre:

A csapatlistán az első helyre beosztott versenyző a csapatkapitány. (A pozíció) Az ő feladata a beírólapok leadása, a verseny tisztaságának, becsületességének a felügyelete, a beírás és a pontozás felügyelete, valamint az adódó viták, döntések meghozatala. Amennyiben a csapatkapitány lövéséről van szó a csapat szavazással dönt! A csapatkapitány hatásköre rendre utasítani a csapatot, amennyiben ez szükséges, vagy zavarják az éppen lövő versenyzőt. Neki biztosítani kell a nyugodt versenyfeltételeket. Ez verseny, nem próbadélután. Célszerű tapasztalt, rutinos versenyzőt megtenni az A pozícióra, csapatkapitánynak!

A második helyen „B poszt” a beíró áll. Nincs lehetőség cserére, ez az ő feladata, amely feladatkör nem átruházható! A beíró köteles minden beírt pontot hangosan elmondani a csapatnak és a jelenlegi pontszámát is közölni, amennyiben igényli a versenyző. A beíró köteles göngyölni a pontokat és maradéktalanul kitölteni a beírólapokat! Az ő feladata a beíró lapok aláíratása, ezzel hitelesíti és véglegesíti az ott rögzítetteket!

A harmadik, negyedik helyet elfoglaló „C-D poszt” ember a vesszőhúzó! Kivételt képezhet, ha valaki igényt tart a saját vesszőjének a kihúzására, ekkor átengedhető a feladat!

 

 

Nevezési díjak:

A versenysorozatban egységesek a nevezési díjak. Mini kategória 1000ft (vagy ennek megfelelő összeg), Gyermek kategória 2000ft (vagy ennek megfelelő összeg), Ifjúsági kategória 2500ft (vagy ennek megfelelő összeg), Felnőtt és Tiszteletreméltó kategória 3000ft (vagy ennek megfelelő összeg). A nevezési díj az étkezést nem tartalmazza, ennek bisztosítása a szervező csapat hatásköre, a lehető legkedvezőbb feltételek mellett!

Nevezés és regisztráció:

Nevezésnél a versenyző köteles felajzott íjjal, valamint a teljes felszerelésével megjelenni, így azonnal ellenőrizhető és besorolható a felszerelése. A szervezőnek jogában áll bármilyen személyazonosságot, születési dátumot igazoló okmányt elkérni, ez legyen kéznél! Csoportos nevezés nincs, egyénileg kell minden versenyzőnek megjelennie!

Díjazás, értékelés:

A sorozat versenyeinek szervezői díjazhatják a nyerteseket éremmel, oklevéllel, valamint a népesebb kategóriák győzteseit (legalább 5 fő) kupával, egyéb díjjal jutalmazhatunk.

A versenyeken szervezhető sorsolás, nyereményjáték, felajánlásokból. Ezt az induló versenyzők között egyenlő feltételek mellett, a teljesítménytől és a csapat létszámától függetlenül lehet kisorsolni! A sorozat nyertesei külön díjban részesülnek a döntő lebonyolítása után!

Pontozás:

A sorozat négy állomásán azonos lövésszámot és azonos pontot lehet meglőni. Pontosan 72 lövést leadva makszimálisan 720 pontot lehet elérni egy versenyen. (0-5-8-10-es pontozás) Ezek közül azt a három versenyt vesszük figyelembe, melyeken a legnagyobb pontszámot sikerült meglőni, ezek összege adja majd a végső eredményt! Ahhoz, hogy valaki teljesítse a sorozatot legalább három versenyen részt kell vennie azonos kategóriában és korcsoportban. Ezek átjárhatósága nem lehetséges.

Pontegyenlőség esetén azonnali szétlövéssel döntjük el, hogy ki a győztes! Ennek megszervezése és lebonyolítása és módja a szervező csapatra van bízva.

Egyéb magaviseleti és etikai szabályzat:

A versenysorozatban mindenki köteles betartani a versenyeken összefoglalt biztonsági és magaviseleti szabályzatot.

 • A verseny szervezője köteles szervezett bemelegítést tartani, illetve lebonyolítani.
 • A versenyzők nevezésükkel elfogadják a biztonsági szabályzatot, csak a meghatározott lövésszámot adják le az erre kijelölt helyen, időben és irányban!
 • A kiskorú nevezőkért a csapatvezetőjük, illetve a szüleik felelnek.
 • Alkohol fogyasztása, valamint szemetelés a verseny ideje alatt a verseny területén tilos.
 • A pályán kísérő személyzet, csak külön engedéllyel, regisztrációval tartózkodhat.
 • A versenysorozatban bármi nemű csalás, elírás, rendzavarás, a VS lefolyásának bojkottálása azonnali kizárást von maga után, ami a teljes sorozatra vonatkozik.
 • A pontok elírása esetén a csapatvezető, illetve még egy versenyző aláírásával kell a javítást igazolni. Ha csalás elszámolás történik, azért a csapatkapitány is felelősségre vonható, ez a teljes szervező bizottság döntése. A beírólapokat minden versenyző köteles az átadás előtt átnézni, átszámolni és ezt aláírásával igazolni, ellenkező esetben érvénytelennek nyilvánítunk minden beírólapot! (aláírás nélkül) A versenyzők aláíratását a csapatvezetőnek kötelessége elvégeznie. Utólagos reklamációnak helye nincs. 
 • A változtatás jogát fenntartjuk! 

Verseny tulajdonságai

Verseny időpontja 2019. április 20. 09:00
Verseny vége 2019. április 20. 18:00
Nevezés első napja 2019. április 1.
Férőhely 120
Nevezett 0
Elérhető hely 120
Nevezési határidő 2019. április 20. 20:00
Helyszín Horgos
Nem fogadunk több nevezést erre a versenyre.